top of page

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Fabienne Custers

 

Pater Raskinstraat 18 

3512 Stevoort 

België

 

Ondernemingsnummer: BE 0

 

Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, merknamen, product- en/of bedrijfsnamen, data, teksten, logo’s, tekeningen, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fabienne Custers bv of eventuele andere rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Fabienne Custers doet er alles aan dat de ter beschikking gestelde informatie volledig en juist is. Indien ondanks onze inspanningen de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zullen we al het mogelijke doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fabienne Custers kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fabienne Custers geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Eventuele links van onze website naar andere websites / pagina's van derden, zowel als directe of indirecte verwijzingen er naar impliceren op geen enkele wijze onze goedkeuring van de inhoud ervan. Fabienne Custers verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de zetel van Fabienne Custers bevoegd.

bottom of page