top of page

PRIVACYBELEID

Fabienne Custers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we u informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

 

Fabienne Custers 

Pater Raskinstraat 18 

3512 Stevoort 

België

 

Ondernemingsnummer: BE 0

 

is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.fabiennecusters.be

PERSOONSGEGEVENS

Fabienne Custers houdt geen aparte database bij van de bezoekers van de website. Uiteraard worden wel gegevens bewaard van de bezoekers die via de website www.fabiennecusters.be een bestelling plaatsen. Deze gegevens zijn vereist teneinde een bestelling administratief correct te kunnen verwerken. Iedere bezoeker heeft altijd recht op inzage en eventuele wijziging van zijn of haar persoonsgegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Fabienne, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 

DIRECT MARKETING EN MEDEDELING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen. De persoonsgegevens worden wel aan derden meegedeeld in die mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van verplichtingen.

 

De gegevens die Fabienne Custers ontvangt wanneer u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.

 

U hebt, na aanvraag via info@fabiennecusters, het recht om op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet.

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

Cookies op de website www.fabiennecusters.be maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker, sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website.

 

Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website of de publiciteit op de website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van www.fabiennecusters.be geen gebruik kan maken.

 

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via de instellingen van uw browser.

VRAGEN

Voor vragen en extra toelichting omtrent ons privacybeleid kunt u zich richten tot:

 

Fabienne Custers 
Pater Raskinstraat 18 

3512 Stevoort 

België

 

Ondernemingsnummer: BE 0

bottom of page